ลงนามถวายพระพร

                                                                                                          
                                                                                                         
                                                                                                         
ข้าพระพุทธเจ้า